Indlægsbillede
Af Mackowski29. september 2023I LedelsesprincipperLeder

Lederskab og påvirkninger fra privatlivet

Lederskab er vigtigt, når en ansat kommer ud for de uundgåelige påvirkninger som hændelser i livet giver. Der er lavet adskillige undersøgelser, der siger noget om, hvordan hændelser i livet påvirker vores kognitive evner som vi alle anvender, når vi er på arbejde. Det giver egentlig ret god mening, hvis vi tænker over det. Lederskab omkring en medarbejder, der lige har mistet sin ægtefælle eller samlever? Hvordan bedriver man ledelse overfor en medarbejder, som står midt i en skilsmisse? Det er gode og relevante spørgsmål og i denne artikel vil jeg gennemgå de mest signifikante livsbegivenheder, som påvirker os allermest.

Jeg vil herunder liste de livsbegivenheder, som beviseligt påvirker vores kognitive evner på arbejdet. Disse vil blive angivet som en procentsats. Lad os se på det.

  1. Ægtefælle eller samlevers død
  2. Skilsmisse
  3. Familiemedlems pludselige død
  4. Legemsbeskadigelse eller psykisk sygdom
  5. Problemer i sexlivet
Det er vigtigt som leder at forstå, at medarbejdere ikke fungerer maksimalt hver evig eneste dag på job. En nedgang i den samlede performance hænger uløseligt sammen med status i privatlivet. Der kan selvfølgelig være korte udfald pga. manglende søvn, for meget alkohol på en hverdag, men desuagtet årsagen er det korrekte lederskab vigtigt.

Lederskab og nummer 1 som påvirker os

Lad os tage nummer 1: En ægtefælle eller samlevers død påvirker os mennesker med 100%. Det vil altså sige, at vi praktisk slet ikke kan fungere på jobbet. Hvor lang tid skal man bruge på at komme tilbage? Det er individuelt for mens nogle mennesker er resiliente og godt kan fungere nogenlunde, brækker andre midt over i den overvældende sorg. Kun over tid kan vi som mennesker arbejde på at nedbringe stressfaktoren fra 100% og mod et acceptabelt niveau. Vi fungerer på vågeblus. Her er korrekt lederskab vigtigt: Der kan være tale om sygedage fra 0 til langt over 120 dage, som er det officielle maksimum. Sygesamtaler og andre tiltag finder selvfølgelig anvendelse. Anerkendelse, omsorg og støtte er selvfølgelig nøglefaktorer i en tilbagevendelsesproces.

Læs om godt lederskab her.

Nummer 2 på listen

Lad os kigge på nummer 2: Skilsmisse. Skilsmisse er hårdt for begge parter. I særdeleshed for den som ikke tilvælger skilsmissen. Det er lidt anderledes for den, som tilvælger skilsmissen. Den kognitive stressfaktor er så høj som 73%. Igen er visse mennesker resiliente og kan arbejde videre, men langt størstedelen af os kræver en langsom tilpasning til arbejdslivet igen. For skilsmisse hænger sammen med andre store udfordringer i livet, som deling af formue, fraflytning mfl. Det sender mennesker ud i uvisheden. Uvished omkring fremtiden, og det er virkelig noget som tærer på de kognitive evner.

Nummer 3 på listen

Vi tager nummer 3 i betragtning: Familiemedlems pludselige død. Døden, som er en helt naturlig del af, at være i live, kommer altid bag på os. Selve døden kalder på tab af et elsket familiemedlem. Det vidste du ikke! Et familiemedlem kan sagtens være en hund eller andet kæledyr. Dog er dårligt lederskab sjældent i stand til at erkende, at en hund eller kæledyr faktisk er et familiemedlem på lige fod som mennesker er det.

Nummer 4 på listen

Nummer 4: Legemsbeskadigelse eller psykisk sygdom. Det er vigtigt at forstå, at legemsbeskadigelse dækker over mange ting. Det kan være lige fra et dybt snitsår til psykisk sygdom som alvorlig depression, belastningsreaktioner som en følge af de førnævnte 1-3 tilfælde. Der er intet, der er rigtigt og forkert for det enkelte menneske. Det eneste som varierer udover de 53% i stressfaktor, er den tid vi hver især som mennesker skal bruge på at komme os. Det er derfor vigtigt, at virksomheden tilbyder sine ansatte en sundhedsforsikring fordi således kan ansatte få psykologhjælp, fordi det i mange tilfælde kan nedbringe stressfaktoren hurtigere for den pågældende.

Nummer 5

Nummer 5 indenfor stressfaktorer: Kan det virkelig passe, at vi påvirkes på vores kognitive evner med hele 39%, hvis vi oplever problemer i sexlivet? Ja, det tyder forskningen på. Det er dog klart, at sexlivet primært foregår med vores ægtefælle eller samlever.

Der er flere måder vi som mennesker reagerer på, når sexlivet ikke fungerer. Dels kan vi opnå et ækvilibrium  ved at sørge for det egenhændigt, men hvis det ikke er en mulighed for den enkelte ansatte, påvirker det os i vores kognitive egenskaber. Det korrekte lederskab rummer også mulighed for at snakke om problemer i sexlivet.

Problemer med lederen på arbejde

Det er heller ikke en stor overraskelse, at et problemfyldt forhold til den nærmeste leder er belastende. Det fylder faktisk rigtig meget, hvis man ikke føler man har et godt forhold til sin nærmeste forestående. Det er faktisk en stressfaktor på 23%. Det skal man tænke over, både som leder og især som medarbejder. Det gode forhold sker begge veje.

Ægtefælle eller samlevers død100%
Skilsmisse73%
Familiemedlems pludselige død63%
Legemsbeskadigelse eller psykisk sygdom53%
Problemer med sexlivet39%
Dårligt forhold til leder23%

Kilde: Life events scale. Hvis du vil tilbage til oversigten over seneste nyt.

Find flere gode ledelsesprincipper her.

Læs flere artikler som denne

svgKonflikter på arbejdspladsen
svg
svgGodt lederskab

Efterlad et svar