Indlægsbillede
Af Mackowski10. november 2023I Menneskesyn

MUS samtale – den gode tone

MUS samtale er ikke et ukendt fænomen som leder. Store virksomheder har som oftest udarbejdet et spørgeskema, hvor man krydser af efterhånden som man når frem gennem de opstillede spørgsmål. Det er den ene ting. Den anden er i hvilken ånd man gennemfører samtalen i.


En vellykket MUS samtale kendetegnes ved respekt, empati og en udtalt åbenhed. Den gode MUS samtale skaber et trygt rum, hvor leder og medarbejder lytter aktivt til hinanden og fremkommer med synspunkter uden, at det på noget tidspunkt bliver dømmende. I hvert fald skal man som leder have de professionelle parader nede – uanset hvad man så i kraft af sin stilling ellers tænker.


Kommunikationen ved din MUS samtale skal være klar og ærlig og hver især skal man have lov til at udtrykke sine oprigtige følelser samt behov. Det skal foregå i en konstruktiv kontekst.

Den positive side af MUS samtalen

I en positiv MUS samtale bør fokus være rettet mod at forstå medarbejderens perspektiv, og som en gammel frase tilsiger: Man skal finde et fælles fodslag. Lederens evne til at vise empati har en afgørende betydning, da netop det giver en mulighed for en dybere forbindelse mellem lederen og medarbejderen. Det bidrager til en fælles forståelse. Her er det vigtigt, at man i denne MUS samtale frasiger sig generaliseringer og for alt i verden ikke benytter sig af personlige angreb. Det handler om, at man som leder holder fast i den konstruktive tone under hele samtalen med medarbejderen.

Den gode MUS samtale er i langt de fleste tilfælde et produkt af en allerede udarbejdet skabelon med spørgsmål. Det er naturligvis en god idé, at have en vis struktur på de indledende spørgsmål. Herefter bør samtalen foregå flydende, uden et hjælpeskema.

En konstruktiv model for MUS samtale

Overordnet set indebærer den gode samtale en kombination af: Respekt, åbenhed, empati og ærlighed. Når disse elementer er i spil, kan samtale partnerne arbejde henimod en fælles forståelse, styrke hinandens indbyrdes relationer og sikre en konstruktiv model for fremtidig kommunikation.

Hvad bør man forvente af sin medarbejder

Den kvikke medarbejder bør stille en række spørgsmål om lederens forventninger i det kommende år. Det er langt fra sikkert, at medarbejderen har gjort sig sådanne tanker, og derfor kan man som leder godt forsøge at give medarbejderen nogle input. Har du overvejet, hvad mine forventninger er til dig i det kommende år? Og i den anledning, hvad forventer du af mig som leder i det kommende år?

Stil din leder disse spørgsmål til din MUS samtale

Hvad ser du som mine styrker? Hvad ser du som mine svagheder? Er der muligheder for at jeg arbejde henimod anerkendelse eller avancement?

Synes du mine færdigheder bidrager nok til virksomhedens mål? Findes der kurser som jeg kan tage, der øger mit bidrag til den samlede indsats?

Alle de gode og relevante spørgsmål findes ikke på forhånd. Men til din MUS samtale har du muligheden for at stille alle de spørgsmål, som optager dig. Det er din chance for klarhed.

Læs mere om MUS på Medarbejder og Kompetencestyrelsen her.

svgLedelsesret - hvem har retten til at lede?
svg
svgRelationsledelse

Efterlad et svar