Indlægsbillede
Af Mackowski5. november 2023I Menneskesyn

Psykisk arbejdsmiljø – hvad er det?

Psykisk arbejdsmiljø er en fælles betegnelse for de psykologiske og sociale forhold, som vi indgår i på arbejdspladsen. Miljøet påvirker medarbejdernes sundhed, trivsel og præstation. Det kan kort siges som; det er de faktorer, der har indvirkning på medarbejdernes psykiske habitus i forbindelse med deres arbejde.

Den gode leder skaber et godt arbejdsmiljø

Det er vigtigt som leder, at arbejdet er organiseret på en logisk og struktureret måde for medarbejderne. Det gælder for arbejdstiden, arbejdsbelastning og arbejdsbyrde. Et godt psykisk arbejdsmiljø afhænger af en afbalanceret struktur heraf. En fornuftig balance kan hjælpe til med at reducere stressniveauet og øge trivslen.

En anden og vigtig pointe hermed er ligeledes, at den gode ledelse spiller mindst en ligeså stor rolle i et godt psykisk arbejdsmiljø. Den leder, der støtter, kommunikerer tydeligt og giver feedback til medarbejderne kan tillige være konfliktreducerende. Desuden vil det give medarbejderengagementet et boost.

Et godt psykisk arbejdsmiljø kan understøttes af sundhedsfremmende muligheder for den enkelte medarbejder. Det kan være så simpelt som at give medarbejder adgang til en omfattende sygeforsikring, der understøtter stresshåndtering, rådgivning og mulighed fysisk aktivitet i form af fitness.

At skabe et godt psykisk arbejdsmiljø gennem trivsel

Man kan opretholde trivsel ved et godt samarbejde og have en gensidig respekt for hinanden, uanset position i virksomheden. Det modsatte som fx mobning og konflikter kan have uoverstigelige negative konsekvenser for et godt psykisk arbejdsmiljø.


Et andet vigtigt parameter er også at have mulighed for at give en belønning. Medarbejdere som føler sig værdsatte og belønnet, enten i kraft af en lønbonus, forfremmelse eller anerkendelse, vil få øget deres motivation og generelle tilfredshed. Det er især vigtigt i jobfunktioner, som kræver lille eller ingen uddannelse.

Fagligt stærke medarbejdere

Det fordrer også et godt psykisk arbejdsmiljø, at medarbejderne får en mulighed for at øge deres faglighed. Det vil sige relevante efteruddannelseskurser, der i tillæg også vil bidrage til virksomhedens renomme udadtil. Fagligt stærke medarbejdere er langt mere selvsikre og udviser overskud. Det giver et stærkere engagement og en bedre udstråling.

Den rigtige afbalancering

Når virksomheden sikrer en god balance mellem arbejde og privatliv, er man som virksomhed i den grad motor for at minimere risikoen for stress. Hvis en medarbejder føler, at arbejdet er det altoverskyggende, kan det ende med alvorlige belastningsreaktioner for den enkelte. Derfor er et godt psykisk arbejdsmiljø særdeles vigtigt.

 

Når virksomheden giver mulighed for at arbejde fleksibelt, fx hjemmefra eller ved at medarbejderne selv kan bestemme arbejdstiden, er det også med til at understøtte et sundt arbejdsmiljø. En selvbestemt og forskubbet arbejdstid vil for medarbejderen kunne betyde, at der er mere plads til personlige behov. Det giver også et godt psykisk arbejdsmiljø.

svgAdizes lederroller
svg
svgLedelsesret - hvem har retten til at lede?

Efterlad et svar