Indlægsbillede
Af Mackowski22. november 2023I Ledelsesprincipper

Strategisk ledelse i overordnede træk

Strategisk ledelse er processen, hvor lederen identificerer virksomhedens målsætning for herefter at udarbejde planer og initiativer, der kan lede henimod målet. Det kræver en ret omfattende forståelse af virksomhedens endogene, såvel som eksogene miljø. Lederen (eller ledergruppen) analyserer virksomhedens styrker og ikke mindst svagheder. Herefter drager man nytte af de muligheder som viser sig.


Det handler også i høj grad om at håndtere trusler, både de eksogene såvel som eventuelle endogene trusler.

Strategisk ledelse: Vision og mission

Man skal indledningsvist have defineret virksomhedens vision. En virksomheds vision er en ret detaljeret, og dog kort beskrivelse af, hvor virksomheden gerne vil være et sted ude i fremtiden. I modsat fald kommer det ret hurtigt til at handle om, at sælge virksomhedens ydelser og arbejde fra dag til dag uden et egentligt mål at rejse henimod.


Lad os tage et eksempel. ISS slogan er: Making your world work better. Er det en vision? Ja, det er det faktisk. Den er bred, og det ligger helt fast, at alt hvad ISS’ medarbejdere gør, er, at få din verden til at fungere bedre. Deri ligger en fortolkning, og igen:  Det ligger helt fast, at det ISS gør, er i hvert fald ikke det modsatte. Altså, at hverdagen skal blive dårligere for selskabets kunder. Det er faktisk en del af strategisk ledelse.


I strategisk ledelse kommer missionen. Missionen er den, som lederne skal synliggøre for medarbejderne hver dag således, at visionen på sigt kan opnås. Man kan også udtrykke det som at virksomheden opnår ækvilibrium. Missionen er det arbejde vi udfører hver dag for at opnå vores vision.

Et kvalificeret bud på en vision kunne være: Vi vil som virksomhed gerne være det selskab, der laver mindst mulige afvigelser i vores produktion til lavest mulige pris. Missionen kunne så analogt være: Vi skal skal hver dag levere resultater, som målbart er mere præcise end vores konkurrenters.

Identificer mulighederne

Næste del af en strategisk ledelse består i, at man identificerer hvilke muligheder, der er indenfor rækkevidde. Det sker ved at analysere eksogene trusler (fx udenlandske producenter af samme vare), og også at identificere markedsforholdene. Hvad med konkurrenceniveauet og de teknologiske muligheder, som kan forventes at bidrage til virksomheden øgede succes?

Det kunne passende være maskiner, som mere effektivt end mennesket kan løse opgaver, uden at virksomheden skal betale andet end strøm og vedligehold af maskinen.

I strategisk ledelse indgår identificering  af den samlede masse

Næste springende punkt indenfor strategisk ledelse er, at identificere virksomhedens styrker og svagheder. Det er ret afgørende med en sådan identificering, da det ellers er umuligt at sige noget fornuftigt om, om det overhovedet er muligt at indfri både vision og mission med den nuværende opsætning.

Man skal blotlægge ressourcerne, få overblik over medarbejdernes kompetencer og ikke mindst virksomhedens kultur. Kan vision og mission indfries med ressourcerne vi har tilgængelige nu?

Hvordan står det til med kulturen, og hvilke ændringer (forandringsledelse) skal etableres?

Planlægning af strategi

Når man har gjort sig alle overvejelser, som beskrevet ovenfor, skal man udvikle en strategi, baseret på en dybtgående analyse af både det eksogene og endogene miljø. Forretningsområdet som virksomheden opererer i er en vigtig faktor. Dernæst skal man fastlægge strategier, og det kan meget vel være således, at man skal udvikle differentieringsstrategier (partielstrategi) eller andre tilgange afhængigt af de identificerede forhold.

Næste trin er, at man omsætter strategien til konkrete handlinger og initiativer i produktionen. Det betyder som oftest, at man skal foretage organisatoriske – og dog nødvendige – handlinger, fordeling – eller omfordeling – af ressourcer og levere den nødvendige ledelsesmæssige støtte til medarbejderne.

Strategisk ledelse og effektuering

Når man er godt i gang med ændringerne er det især vigtigt, at man foretager en ret minutiøs overvågning af medarbejdernes præstationer, set i forhold til de strategiske mål. Hvis det er bydende nødvendigt, foretager man justeringer, som er nødvendige i forhold til det endogene eller eksogene miljø.

Strategisk ledelse indebærer en ledelsesstil, som er handlekraftig på længere sigt. Man skal kunne være i stand til at håndtere kompleksitet og motivere virksomheden medarbejdere henimod en indskoling mod de overordnede mål.

Vigtigere end nogensinde

Strategisk ledelse bliver mere og mere relevant for virksomheder succesrate, og forretningsverdenen i dag er særdeles dynamisk og konkurrencepræget. Den strategiske ledelse – udført korrekt – giver en ramme for at skabe og opretholde en bæredygtig konkurrencefordel.


Og sidst, men langt fra mindst, være i stand til at tilpasse ændringerne i virksomhedens endogene og eksogene omgivelser, som sætter sit præg for den nødvendige forandring.

 

Harvard om det strategiske ledeskab.

Flere artikler som kan interessere dig

svgAnerkendende ledelse
svg
svgLedelse af ledere

Efterlad et svar