Indlægsbillede
Af Mackowski27. oktober 2023I Konflikter

Uformel ledelse

Uformel ledelse refererer til en person som udøver ledelse uden at have en lederposition officielt. Dette kan opstå ved fravær af en leder, Laissez-faire ledelse, eller fordi en uautoriseret person påtager sig ledelse af fx en gruppe af medarbejdere.


I sådan en situation har en uformel leder ganske enkelt intet ansvar overfor organisationen. Han kan træffe beslutninger som ikke er til organisationens bedste. I værste fald udøver han ledelse, som kan gavne ham selv. Det vil oftest være dårlige beslutninger og vil en være udnyttelse af det ikke autoriserede lederskab.

Uformel ledelse i praksis

Det uformelle lederskab vil med største sandsynlighed skabe uro og konflikter i organisationen. Den uformelle leder kan vælge at favorisere visse medarbejdere og det kan give anledning til splittelse og mistro.

 

Der kommer ganske enkelt til at mangle sammenhæng og koordination på arbejdspladsen. Oftest vil beslutninger foretaget af den uformelle leder, være i direkte strid med virksomhedens overordnede ønske og målsætning.

 

Det kan blive til en direkte modarbejdelse af det formelle lederskab, hvorved den udpegede ledelse har meget lidt at sige.

 

Uformelle leder vil i mange tilfælde kunne misbruge deres magt til egen vinding. Det kommer til at handle om egne interesser på bekostning af hele organisationen. I næste afsnit vil et rigtigt eksempel fra en stor dansk servicevirksomhed blive beskrevet.

Stor dansk servicevirksomhed

En stor dansk servicevirksomhed har siden 1960’erne serviceret en ligeså stor dansk formidler af transport. Servicevirksomheden leverer rengøringsservice på kundens lokationer overalt i Danmark.

 

Rengøringsservicen består i rengøring af kørende materiel udført om natten. Metoden, som servicevirksomheden aflønner efter er enheder. En komplet rengøring af en sektion af det kørende materiel udgør fx 18 enheder.

 

Rengøringsholdende udfører så rengøringsarbejdet efter et nøje planlagt skema. Det formelle lederskab arbejdede om dagen og havde derfor lille eller ingen kontrol med det udførte arbejde. Det resulterede i, at der på de fleste af disse rengøringsposter var en uformel leder. Typisk den, der havde arbejdet med rengøringen i længst tid.

 

Uformel leder beriger sig selv og sine nærmeste

Selve den uformelle leder satte så selv standarden for kvaliteten af rengøringsniveauet. Fx blev der skrevet på arbejdssedlerne, at der var fjernet tyggegummi på materiellets gulve, hvilket der i realiteten ikke var. Det udløste enheder uberettiget.

 

Den uformelle leder valgte ligeledes, at magasiner, der ellers skulle placeres i det kørende materiel, ikke skulle udskiftes. Selvom servicevirksomheden var forpligtet til det. Det udløste også enheder for arbejde, der aldrig blev udført.

 

Når rengøringsholdende skulle støvsuge og afvaske gulve, valgte det uformelle lederskab at der ikke skulle støvsuges og gulvvask blev udført med dryssen vand ud på gulvene og herefter anvendtes 1 moppe til 40 m2 gulvareal. Det udløste igen enheder for arbejde, som reelt ikke blev udført.

Servicevirksomheden bliver straffet af kunden

Kunden opdager den årelange misligholdelse af de kontraktuelle forpligtelser og strammer grebet med tredjemands-kontroller af det udførte arbejde. Disse kontroller tegner et meget sort maleri af rengøringsniveauet og i løbet af et par år, bliver den store danske servicevirksomhed straffet med bøder så store, at der ingen gevinst er at hente længere.

 

Det viser, at en uformel ledelse kan være direkte livstruende for en stor rengøringskontrakt. I dag har servicevirksomheden udskiftet ledelsesstrukturen sådan, at der nu er nok formelle ledere tilstede om natten til at den uformelle ledelse er lagt i graven.

Kunne være endt fatalt med uformel ledelse

Det tog servicevirksomheden henved 3 hele år at rette op på årtiers laden stå til med uformel ledelse. Mange uformelle ledere blev langtidssyge og en enkelt uformel leder blev forfremmet til formel leder.

Selve ideologien for servicevirksomheden var selvfølgelig den, at der ikke skulle et ledelseslag ind om natten, da det ville øge omkostningerne betragteligt. Det blev dog den nødvendige og logiske konsekvens af det uformelle lederskabs ageren.

Uformel ledelse kan fungere

Den uformelle ledelse kan godt fungere under visse betingelser, hvis den foregår med tillid og respekt for organisationen. Det er dog vigtigt at understrege, at skillelinjen mellem negativ og positiv uformel ledelse kan være ekstrem lille.

Det må på intet tidspunkt kompromittere virksomheden eller skabe unødvendige konflikter og problemer i produktionen.

Harvard om det uformelle lederskab.

Mere om nyeste ledelsesprincipper.

Flere spændende artikler

svgMcgregors x og y teori
svg
svgResonansledelse

Efterlad et svar