Indlægsbillede

Værdibaseret ledelse – bedre end regler og straf

Værdibaseret ledelse er en tilgang til ledelse, hvor organisationens værdier og etiske principper spiller en central rolle i beslutningstagning og kulturudvikling. Der er flere positive aspekter ved værdibaseret ledelse. Den første positive effekt, er, når vi er blevet enige om at effektuere virksomhedens værdisæt og etiske spilleregler, kan vi i princippet holde mindre fast i de helt stringente regler. Vi kan ikke bryde reglerne som vores omgivelser påbyder os at overholde, men vi kan anvende værdibaseret ledelse til at give medarbejderne mere frihed til at udføre arbejdet, baseret på virksomheden værdier.

Et stærkere sammenhold med værdibaseret ledelse

Når medarbejderne ser, at ledere og organisationen leder i overensstemmelse med de definerede værdier, vil det give en større tilbøjelighed til at engagere sig i arbejdet og have mod til at løse opgaverne anderledes. Det er der ikke noget galt med, så længe opgaveløsningen klart afspejler værdisættet. Det gør også, at medarbejderne føler sig som en del af virksomheden og det i sig selv kan påvirke virksomhedens resultat – selv uden KPI’er som rettesnor.

Når en leder træffer en beslutning baseret på virksomhedens værdier, er det langt lettere at få medarbejderne til at følge beslutningen. Og endda med større entusiasme og virkelyst end hvis det er en beslutning, som er trukket ned over hovedet på medarbejderne.

Stærkere omdømme i samfundet og profil

Når virksomheden drives efter principperne for værdibaseret ledelse, kan det være en medvirkende faktor til en øget anseelse. Det kan potentielt også lede til flere kunder, netop fordi den værdibaserede ledelse og glæden heri, har en afsmittende effekt.

Det er i den grad vigtigt, at også lederen er bevidst om virksomhedens værdier og selv handler ud fra værdisættet. Det giver en mere troværdig og autentisk ledelsesstil. Medarbejderne følger den kommunikerende og autentiske leder.

Mere innovative medarbejdere

Når vi anvender os af værdibaseret ledelse, så opmuntrer vi medarbejderne til at udvise kreativitet i arbejdets udførelse. Det betyder også, at vores medarbejdere føler sig mere frie og mindre bundet. Det er helt i orden så længe, at medarbejderne er kreative i henhold til vores værdisæt. Og selv en lille ændring (eller afvigelse), kan virkelig gøre en stor forskel for den enkelte af vores medarbejdere.

Forpligtelser for lederen

At implementere værdibaseret ledelse stiller egentligt nogle store krav til lederen. For det er vigtigt at det overordnede værdisæt til stadighed anvendes som en rettesnor. Ved afvigelser, som ligger udenfor værdisættet, er løsningen sjældent straf eller en advarsel. Det virker stik modsat; nemlig demotiverende. Dermed ikke sagt, at en mundtlig eller skriftlig advarsel ikke kan komme på tale. Det kan det hvis den leverede kvalitet er et gentagende problem.

Et hurtigt eksempel på værdibaseret ledelse

Hvis en rengøringsvirksomheds værdisæt taler om, at …vi sætter en ære i at udføre rengøring af høj kvalitet hver eneste dag, og en medarbejder falder igennem ved en intern kvalitetskontrol… Så er løsningen ikke straf eller advarsel som det første. Det er faktisk så simpelt som at stille spørgsmålet: Hvordan stemmer denne kvalitetsrapport overens med vores værdisæt? Og har du som leder kommunikeret og sikret dig, at pågældende medarbejder rent faktisk er klar over passussen i værdisættet? Her kan du læse om dårlig ledelse.

Sammenfatning af værdibaseret ledelse

Samlet set kan værdibaseret ledelse have mange positive effekter i virksomheden, herunder større engagement fra medarbejderne. Det kan fjerne – specielt i lavspecialiserede jobfunktioner – det sure ved repetitivt arbejde. Det kan også medvirke til en mere positiv kultur blandt medarbejderne. For lederen gælder, at han kan træffe mere etiske beslutninger, der absolut intet har X-menneskesyn at gøre.

Det giver virksomheden flere fordele på den lange bane og sidst, et bedre omdømme hos kunder og hos samfundet.

Læs det grundlæggende om emnet på Lederweb.

Opdag nye ledelsesprincipper.

 

Forslag til læsning

svgLaissez faire ledelse
svg
svgMcgregors x og y teori

Efterlad et svar