Indlægsbillede
Af Mackowski17. november 2023I Ledelsesprincipper

Faglig ledelse

Faglig ledelse handler om, hvordan lederen styrer og har en coachende funktion af sine fagligt dygtige medarbejdere. Det kræver naturligvis, at lederen selv er en fagekspert indenfor det specifikke arbejdsområde, hvori teamet arbejder. Lederen er i stand til at guide og motivere sine medarbejdere til at opnå faglige mål. Det indebærer nogle nøgleelementer, som beskrives nedenfor.

Faglig leder med teoretisk overbygning

En faglig leder skal have en meget dybtgående viden omkring de emner som medarbejderne arbejder med i den pågældende afdeling. Ultimativt, hvis det er indenfor de håndværksmæssige fag, er det en god strategi, at lederen har den samme håndværksmæssige uddannelse suppleret med en teoretisk overbygning.

Et eksempel kunne være indenfor opbygning af industrielle maskiner. Her vil virksomheder oftest anvende industriteknikere (tidl. maskinarbejder) som den udførende del. En faglig ledelse vil så passende være industritekniker, finmekaniker eller værktøjsmager af uddannelse, suppleret med fx maskinmester eller maskiningeniør som overbygning.

Virkeligheden er oftest en anden end den, der er beskrevet her. Typisk vil virksomheder anvende den mest fagligt dygtige medarbejder og forfremme ham til faglig ledelse af temet. Det kan være en god idé så længe, at den forfremmede medarbejder modtager efteruddannelse som fx "Ledelse i praksis" eller som fokus er her; har en teoretisk overbygning ovenpå sin håndværksmæssige uddannelse.

Metodeanvendelse, faglig ledelse og småprojekter

En faglig ledelse skal kunne være i stand til at sætte realistiske og klare mål for medarbejdergruppen. Det gælder både for den enkelte medarbejder og teamet som helhed. Det kan indebære at være i stand til at forstå virksomhedens overordnede mål og strategier. Efterfølgende kan en faglig ledelse sikre, at det faglige arbejde og metodeanvendelse understøtter disse.


Oftest vil det være langt mindre kompliceret end her nævnt; småprojekter som involverer instrukser i maskinbrug og som skal være færdig på kortest mulige tid for at overholde eventuelle KPI-målkrav.

Den faglige leder har empati, indsigt og kommunikerer klart

En faglig leder skal forstå, hvordan man motiverer og engagerer medarbejderne, og det kræver oftest motivation nede på individniveau. Man kommer som faglig ledelse ikke udenom at skulle uddelegere de kedelige rutineopgaver. Det er vigtigt under uddelegering, at det ikke kan fortolkes som en form for chikane. Deleger de kedelige rutineopgaver, men spred dem i medarbejdergruppen.

Derudover skal en faglig ledelse anerkende medarbejderpræstationer, give sin støtte til udvikling af skills og fremfor alt skabe en positiv arbejdskultur.

I forlængelse af dette, kan det ikke siges nok, at en effektiv, klar og entydig kommunikation er nøglen til den god ledelse. Hav klare forventninger, giv konstruktiv feedback og lyt til medarbejdernes behov for selvrealisering og tillige bekymringer.

Det er komplekst at være en faglig leder, og derfor skal den faglige leder være i stand til at analysere situationen, indse løsninger og træffe de rigtige beslutninger, som fremmer det faglige arbejde.

Faglig ledelse og konflikthåndtering

Den faglige leder skal være i stand til at opbygge og vedligeholde et stærkt og effektivt team; det er hovedessensen i faglig ledelse. Man skal som leder være i stand til at forstå styrker og svagheder i teamet. Man skal tillige fremme det faglige samarbejde og læring mellem medarbejderne. Atmosfæren skal indeholde læring og personlig vækst.

Konflikter på arbejdspladsen kan ingen undgå. Det kommer til at ske. Så derfor skal en faglig ledelse kunne håndtere konflikter på en konstruktiv og assertiv facon. Det er helt enkelt afgørende for at bevare det sunde arbejdsmiljø.

Ekspertise og menneskelig indsigt

De faglige områder udvikler sig ekstremt hurtigt i takt med den stigende fremkomst og mulighed for anvendelse af nyeste teknologier. Som faglig ledelse skal man være opmærksom på de nyeste trends og tendenser ligesom man skal være opdateret på den nyeste teknologi, som kan finde anvendelse i det faglige arbejde.

Faglig ledelse handler om at være i stand til at kombinere sin ekspertise og ledelseskompetencer for at sikre sig, at teamet leverer målbare resultater. Desuden skal teamet som helhed trives hinanden i mellem og ikke mindst på det faglige plan.

Læs mere om den professionelle leder.

svgHvad er god ledelse
svg
svgAnerkendende ledelse

Efterlad et svar