Indlægsbillede
Af Mackowski13. november 2023I Leder

Hvad er god ledelse

Man kan sige, at en god ledelse, som samtidigt er effektiv, består af en række af ledermæssige færdigheder. Det betyder at lederen har en række af egenskaber og teoretisk viden som han formår at omsætte i praksis. Noget af det fremmeste som en leder skal, det er at have en positiv indstilling til sine medarbejdere. Uden en grundlæggende positiv indstilling, bliver det uendelig svært at komme frem til skabelse af positive resultater og opretholde en positiv trivsel.

Værdier, vision og mission

God ledelse indebærer, at lederen har en klar vision for sine medarbejdere. Denne vision skal være udmøntet i en mission som han klart og tydeligt får formidlet til medarbejderne. En vision er det sted man som leder gerne vil hen, og mission er vejen til målet. Det betyder så, at god ledelse handler om, at missionen sætter retning henimod visionen. Det gør man bedst med motiverede medarbejdere og den motivation skal man som leder selv have. Dernæst skal den gode leder have entusiasme, passion og engagement. Det skal videreføres til medarbejderne.

Helt grundlæggende skal god ledelse tilgodese alle medarbejdere uden forskelsbehandling. Alle input som medarbejderne kommer med, skal behandles på lige fod uanset om nogle input kan forekomme helt uden for kontekst. Det vil sige, at evnen til at sætte sig ind i medarbejdernes tankegang er alfa og omega.

Alle input er velkomne i god ledelse

Den gode ledelse er ensbetydende med en stærk kommunikator, som har en assertiv tilgang til medarbejderne. Den gode leder lytter til alle input, fremstår klar og tydelig i sin tale og besidder en evne til at engagere sig med medarbejderne – især i plenum. God ledelse er således lig med en åben dialog under alle forhold.

Sammenhæng mellem styrker og svagheder

God ledelse indebærer også, at lederen arbejder på at skabe en sammenhængende kontekst og formår at få medarbejderne til at samarbejde. Den gode leder ved også hvilke styrker og svagheder den enkelte medarbejder har. God ledelse indebærer (selv) indsigt – både i medarbejdernes styrker og svagheder. Han anvender styrkerne og styrker svaghederne hos alle medarbejdere. Tillid er et nøgleord. Man skal kunne sige alt uden at det kan komme tilbage som en boomerang.

God ledelse er at tage ejerskab og ansvar

God ledelse er effektive beslutninger, som for det første er baseret på en omhyggelig analyse og vurdering på baggrund af de tilgængelige og eksisterende oplysninger. Samtidigt er den gode leder også i stand til at træffe en beslutning på det foreliggende grundlag. Den gode leder tøver ikke med en beslutning og så tager god ledelse selvfølgelig ansvar for beslutningen.

Forandringer og usikkerhed

En ting som den gode leder accepterer: Der sker altid forandringer. Forandringer kan være alt fra myndighedskrav til ændrede konkurrenceforhold. Her er forandringsledelse relevant. Man skal som leder være fleksibel og være i stand til at overføre denne fleksibilitet til sine medarbejdere. Det handler om, at der findes løsninger på alt.


Usikkerhed er der ingen, der undgår og fordi man ikke kan vide alt, kan det faktisk være en styrke at dele sin usikkerhed med sine medarbejdere. At være åben og ærlig med sine medarbejdere, kan give nye løsningsmuligheder. Det kan den gode leder også.

God ledelse er andet end KPI

Den gode og effektive leder fokuserer på målopfyldelse og producerer resultater sammen med sine medarbejdere. Vejen hen imod at opnå et mål må aldrig være KPI som det første. Med den rette lederindstilling og anvendelse af ledelsesteorier, kan man nå sine måltal, uden at det sker på bekostning af medarbejdernes trivsel. Tænk på, at Mcgregors X teori ledere også kan opnå resultater. Det sker bare på bekostning af medarbejdertrivsel og den generelle arbejdsglæde.


God ledelse ved udmærket godt, at man som leder skal udvikle sig og det sker ved at gribe mulighederne for personlig udvikling. Lige såvel som lederen sørger for, at medarbejderne kan udvikle sig på arbejdspladsen.

Læs mere her: Center for creative leadership

Flere artikler som denne

svgAutoritær ledelse
svg
svgFaglig ledelse

Efterlad et svar