Indlægsbillede
Af Mackowski14. september 2023I Konflikter

Konflikter på arbejdspladsen

Når der er en konflikter på arbejdspladsen, vil langt de fleste ledere søge at eliminere konflikten. Fortrinsvist vil lederen tilslutte sig det argument som han/hun er mest enig i for herefter at irettesætte den med det “dårligste” argument. Set fra lederens side af bordet. Det er en traditionel eliminering af en konflikt mellem medarbejdere i en virksomhed. Denne tilgang til problemer, skaber flere problemer end det oprindelige problem.

For når en leder foretrækker et argument fremfor et andet, vil det bliver opfattet som at lederen vælger side. Dermed risikeres det at blive opfattet som uklog og utroværdig. For selvom man som leder er overbevist om, at det valgte standpunkt i højere grad stemmer overens med virksomhedens øvre ledelses opfattelse, kan det fravalgte standpunkt have et flertal udenfor organisationen. Det kan påvirke organisationens anseelse set udefra.

Konflikter på arbejdspladsen og den gode værdi

Man skal ikke undervurdere værdien i konflikter på arbejdspladsen. Ved at tillade alle tilkendegivelser vedrørende et problem, kan man komme frem til nye erkendelser, som i princippet kan drive virksomheden fremad. Det modsatte kan give stilstand eller endda tilbagegang. Man skal ind i konfliktens kerne gennem assertive samtaler med de involverede parter.

I virkeligheden skal man som virksomhed påskønne konflikter mellem medarbejderne. Man skal ikke løse konflikter ved at vælge side, men ved at opfordre til samtale for at få belyst konfliktens bestanddele og således komme frem til en fælles konsensus og forståelse via dissekering.

Der er to muligheder ved meningsudveksling:

1. Man prøver at nedsable modpartens argumenter og herved har vi en stor mulighed for en degenerativ afslutning.

2. Man kan tage en positiv tilgang til modpartens argumenter og så har man en større chance for, at alle vinder ved en generativ afslutning.

Der er selvfølgelig ikke nogen garanti for, at meningsudvekslingen ender berigende for alle involverede.

I virkeligheden er problemet oftest, at begrebet virkeligheden ser anderledes ud for de forskellige personalegrupper, der er i en virksomhed. Den her dualistiske virkelighed kan den gode leder samle til en fælles virkelighed og således har man som leder absorberet forgreningerne og ført dem tilbage i en positiv kontekst.

Konflikter er i sagen natur et naturlig del af arbejdslivet, og den gode leder kan og skal samle alle synspunkter. Læs eventuelt mere her.

svgHvem er Nikolaj Mackowski som leder
svg
svgNæste Indlæg

Efterlad et svar