Indlægsbillede
Af Mackowski4. november 2023I Ledelsesprincipper

Adizes lederroller

Adizes lederoller er udviklet af Dr. Ichak Adizes og han har udviklet en model for forskellige lederroller, som ledere i virksomheder påtager sig. Adizes lederroller består af 4 primære lederroller og hver enkelt af de 4 roller er vigtige, når virksomheden skal ledes optimalt. Det er ifølge Adizes af stor betydning for virksomheders udvikling, at ledersammensætningen består af de 4 typer.

Hvad er de 2 første lederroller?

Produceren (Producenten benævnt med stort P) påtager sig typisk ansvaret for, at virksomheden leverer resultater og opfylder de fastsatte mål. Producenten fokuserer på at effektivisere driften og har et stort fokus på at skabe resultater. Producenten spiller – ifølge Adizes – en stor vigtighed i virksomhedens tidlige faser, hvor der eksisterer et stort behov for at bygge en sund og etableret driftsmodel.

 

Entreprenøren (Entreprenøren benævnt med stort E) er den kreative sjæl og samtidigt den innovative del af ledergruppen. Entreprenøren i Adizes lederroller er god til at identificere muligheder, tænke ud af boksen, se nye markedsmuligheder og får konstant idéer. Entreprenøren spiller en vigtig rolle når virksomheden er inde i vækstfasen og han sikrer, at virksomheden er konkurrencedygtig og nyskabende.

Man kan få den tanke, at man indenfor Adizes lederroller enten er det ene eller det andet. Man er ikke enten P, A, E eller I. Typisk har man to store bogstaver fx enten P og E eller en kombination heraf. Derudover kan man flytte sig over tid, hvis ændringer i markedet tilsiger en sådan nødvendighed.

Hvad er den næste i Adizes lederroller?

Administratoren (benævnt med stort A) har sit fokus rettet mod at etablere og vedligeholde strukturer og processer i virksomheden og i Adizes lederroller. Han tager ansvaret for at sikre, at arbejdsgangene kører glat og uden gnidninger. Administratoren har en tendens til at være meget stabil og særdeles rutinepræget. Han er meget uundværlig når virksomheden skal modnes og er ekspert i at opretholde stabilitet i virksomheden.

Adizes lederroller – den sidste

Integratoren (benævnt med stort I) i Adizes lederroller har sit fokuspunkt rettet imod det sunde arbejdsmiljø, og han fremmer samarbejde og teamspirit i hele virksomheden. Han arbejder ud fra en overbevisning om, at konflikter skal minimeres og sikrer, at medarbejderne arbejder sammen på en effektiv facon. Han er en vigtig brik, når virksomheden skal opnå sine fastsatte mål. Desuden er han optaget af, at der hersker harmoni i virksomheden.

Sammenfatning af Adizes teori

Ifølge Adizes lederroller kan en enkelt person sagtens bestride flere af disse roller afhængigt af situationen og det faktuelle behov. Det er således muligt, at ledere kan påtage sig enten: P, A, E eller I. Dog vil der være visse træk som går igen for den enkelte leder i Adizes opfattelse.

Her findes en online test

denne side finder man en online test, hvor man kan kan få svar på, hvilken ledertype man er indenfor Adizes lederroller. Husk på, at man er lidt af alle typer. Typisk vil testen vise fx PaEi. Versaler betyder, at man er det for mestendels.

Måske har du mod på at læse

Del denne artikel

svgLedelse - hvad er det?
svg
svgPsykisk arbejdsmiljø - hvad er det?

Efterlad et svar