Indlægsbillede
Af Mackowski7. oktober 2023I Leder

Dårlig ledelse

Dårlig ledelse er kendetegnet ved karakteristiske træk og negative adfærdsmønstre, som har en negativ konsekvens for medarbejderne, virksomheden og det psykiske arbejdsmiljø. Her nævner jeg 9 træk som kan være tilstede. Enten hver især eller flere af gangen.

1. Manglende kommunikationsevner

En dårlig leder kommunikerer ikke klart og effektivt med sine medarbejdere. Han eller hun undlader at lytte til medarbejderne og er ikke åbne for feedback eller idéer.

2. Dårlig ledelse er mangel på empati

Dårlig ledelse viser ofte manglende forståelse og sympati over for sine medarbejders behov og følelser. Han eller hun ignorerer personlige udfordringer, som en medarbejder måtte have, og tager ikke hensyn til sine medarbejders trivsel.

3. Favoriserer og vælger side

Dårlige ledere favoriserer nogle medarbejdere over andre og vælger side – det skal man IKKE gøre som leder – (mere her), hvilket skaber en uens behandling og en følelse af uretfærdighed. God ledelse gør det modsatte.

4. Micromanagement

Den dårlige leder har en tendens til at kontrollere alle aspekter af medarbejdernes arbejde og lader ikke medarbejderne tage eget ansvar og ejerskab over opgaver. Dette fører til frustration og ineffektivitet blandt medarbejderne.

5. Dårlig ledelse – uklare forventninger

Dårlig ledelse undlader ofte at fastlægge tydelige mål og forventninger for medarbejdere. Dette fører til forvirring og manglende retning og en latent manglende fornemmelse af ikke at vide, hvor man som medarbejder står.

6.  Dårlig ledelse – manglende ansvarlighed

Den dårlige leder forsøger ofte ikke at tage ansvar for fejl og problemer, og skubber skylden over på andre eller – eller ydre omstændigheder -, hvilket skaber en negativ arbejdskultur.

 

7. Manglende adaption til ændringer

Dårlige ledere er ofte modvillige over for og ude af stand til at tackle forandringer. Dårlig ledelse fastholder forældede metoder og processer, hvilket hæmmer organisationen og medarbejdernes udvikling.

Der er mange ledere, der praktiserer dårlig ledelse, og den dårlige ledelse er pudsigt nok den nemmeste at bedrive. God ledelse kræver selvindsigt, viden, og evne samt lyst til at stille sig selv frem i rampelyset med alt, hvad det indebærer. Og husk så at være det gode forbillede. Læs eventuelt artikel "Fra medarbejder til leder".

8. Dårlig til at tage beslutninger (dårlig dømmekraft)

Dårlige ledere træffer ofte beslutninger, der er baseret på personlige interesser (hvad tjener mig bedst) eller som en del af et  politisk spil i stedet for at fokusere på organisationens bedste.

 

9. Manglende evne eller vilje til medarbejderudvikling

En dårlig leder forsømmer ofte at støtte medarbejderes faglige udvikling og karriere, hvilket kan føre til manglende engagement og høj medarbejderomsætning. Virksomheden minder mest af alt om en svingdørsfabrik.

Det samlede resultat bliver, at dårlig ledelse hænger sammen med en negativ påvirkning af arbejdsmiljøet og virksomhedens samlede præstation. Der skal gode ledere til for at kunne identificere disse kendetegn og skabe en sund og produktiv arbejdsplads. For alle medarbejdere.

Den gode leder bør arbejde på at udvikle sine færdigheder og værdier som:  Kommunikation, empati, ansvarlighed og evnen til at træffe beslutninger for at blive mere synlig og effektiv i lederrollen.

Inspiration: Lederweb, Djøf mfl.
Litteratur: Relationer I Organisationer (Haslebo: 2006, 1. udgave, 5. oplag)

Overblik: Ledelsesprincipper

Mere læsestof

svgGodt lederskab
svg
svgSocialkonstruktionisme

Efterlad et svar