Indlægsbillede
Af Mackowski30. oktober 2023I Ledelsesprincipper

Ledelse – hvad er det?

Ledelse er faktisk en ret kompleks størrelse, og det er samtidigt en funktion i enhver virksomhed. Det handler dybest set om, at tilrette den rette mængde ressourcer og manpower således, at et foruddefineret mål kan nås. Ledelse handler også om guide, motivere og organisere en gruppe medarbejdere for at opnå mål og resultater. Det bliver mere uddybende i de næste afsnit.

God ledelse

God ledelse (modsat dårlig ledelse) starter med, at definere en vision for virksomheden og for teamet af medarbejdere. Den gode leder har en helt klar idé om, hvordan teamet og virksomheden når derhen. Dette er også kendt som missionen (vision/mission).

Den gode leder er ansvarlig for at identificere ressourcerne, overholde tidsrammer og ikke mindst budgetter. Dette er en del af planlægningen. Ledelsen skal også fremskaffe de nødvendige ressourcer, dvs. mandskab, materialer og den nødvendige teknologi. I det arbejde ligger også at fastlægge sikre arbejdsstrukturer og arbejdsmetoder, og eventuelt tildele ansvarsområder til medarbejderne.

Gode ledere motiverer deres medarbejdere eller hele teamet og søger at skabe en fælles konsensus, der er rettet mod et ligeledes fælles mål. At motivere indbefatter anerkendelse, mulighed for at tildele belønninger og ikke mindst støtte i arbejdet.

Gode ledere kommunikerer og beslutter

Gode ledere motiverer deres medarbejdere eller teamet, og søger at skabe en fælles konsensus, der er rettet mod et ligeledes fælles mål. At motivere indbefatter anerkendelse, mulighed for at tildele belønninger og ikke mindst støtte i arbejdet.

 

Troværdig kommunikation er afgørende for god ledelse. Som leder man skal mestre at kommunikere klart og tydeligt, lytte til hver enkelt medarbejder og løse konflikter – for konflikterne kommer man ikke udenom som leder.

 

Der er beslutningstagning, som skal foretages og som i sig selv kan være ret kompleks. Beslutninger skal oftest tages på et løst grundlag og denne beslutning kan berøre både medarbejdere og virksomheden. I mange situationer må man træffe en klog beslutning på et ret spinkelt grundlag.

 

Man kommer til at stå til ansvar for sin beslutning, hvis den viser sig at give et uønsket resultat.

Ledelse er også konflikthåndtering og udvikling

Konflikter opstår i enhver virksomhed og god ledelse er også at tage ansvar for konflikter på en assertiv og konstruktiv facon. Det skal være sådan fordi det positive arbejdsmiljø skal sikres og naturligvis også produktiviteten.

 

Som leder skal man også kunne spotte talent og hjælpe medarbejderne med udvikle kernekompetencer og understøtte mulighed for at avancere (Jf. Maslows behovspyramide).

 

For det er vigtigt, at virksomheder evner at fostre egne talenter. Man kan sige, at medarbejder som avancerer i virksomheden besidder en stor viden, som kan bruges til yderligere vækst i fremtiden.

Ledelse er sammensat og kompleks

Ledelse er som sagt en kompleks størrelse, og god ledelse kommer i mange former og der findes mange ledelsesmæssige teorier, som understøtter enhver situation som man som leder kommer ud for. Nogle ledere er overbeviste om, at Mcgregors teori X er den korrekte ledelsesstil, og den indbefatter beslutningstagning uden at medinddrage medarbejderne.

 

I moderne ledelse er man for længst på vej væk fra denne meget autokratiske (egenrådige) måde at være leder på. I dag søger man i videst mulige omfang at demokratisere ledelse. Det betyder, at man som leder inddrager medarbejderne og opfordrer til at komme med input og søger medarbejdernes feedback løbende.

Afrunding

Den gode ledelse er effektiv og påkalder sig en balance mellem det at være initiativrig opmuntre til feedback og deltagelse og så være i stand til at omstille sig hurtigt i en meget omskiftelig verden.

Læs artikel fra Harvard omkring “Understanding Leadership“.

Find flere ledelsesprincipper.

Du vil måske synes godt om

svgMaslows behovspyramide
svg
svgAdizes lederroller

Efterlad et svar