Indlægsbillede
Af Mackowski18. november 2023I Ledelsesprincipper

Anerkendende ledelse

Anerkendende ledelse, kendes også som en anerkendende ledelsespraksis, og det hviler på en anderledes tilgang til ledelse. Fokus for den anerkendende leder, er, at anerkende medarbejdernes positive præstationer, bidrag til opgaveløsning eller bidrag til virksomheden i en helhed.

Ledelsesstilen handler også om at anerkende værdier og god moral. Effekten af anerkendende ledelse er et mere positivt arbejdsmiljø, hvilket forekommer ret evident da man jo som leder anerkender de positive nævnte værdier og således fremelsker positivitet.

Anerkendelse i åbent forum

Den anerkendende ledelsesstil handler således i høj grad om at anerkende medarbejdernes individuelle præstationer. Når man praktiserer anerkendende ledelse, anerkender man den enkelte medarbejders fremskridt og præstationer. Det er ikke sikkert, at medarbejderen, der måske er nyansat, lever op til en foruddefineret standard, men det at medarbejderen forbedrer sine præstationer, det skal lederen anerkende.


Man kan som anerkendende leder vælge, at anerkende gennem personlige beskeder direkte til medarbejderen. Det mest foretrukne vil dog være at man anerkender åbent og i plenum. En anden og meget udbredt form for anerkendelse er gennem anvendelse af belønningssystemer.

Man efterstræber altså et sundt miljø, hvor medarbejderne føler sig godt tilpas, værdsatte og respekterede. Det giver en stærkere arbejdsmæssig relation og det øger trivslen på arbejdspladsen.

Fokuspunkter for anerkendende ledelse

Som anerkendende ledelse er det vigtigt ikke udelukkende kun at give positivt feedback og berømmelse. Det er mindst lige så vigtigt, at man giver sig tid til at komme med konstruktiv kritik, hvis det er det man skal for at opnå en forbedring. Det har den betydning, at man omgiver sig med positivitet og den positivitet giver et godt arbejdsmiljø, hvor det er okay at fejle.

 

Man kan sige, at man skal fokusere på styrker og succeser fremfor fejl og mangler. Som anerkendende ledelse fokuserer man også på at styrke individuelle svagheder så de kan vendes til styrker.

Personlige udviklingsmuligheder for medarbejderne

Den anerkendende leder har fokus på medarbejdernes personlige udvikling. Det betyder, at man støtter medarbejdernes faglige udvikling og i virkeligheden også den personlige udvikling. Man inddrager også at tilbyde uddannelsesmuligheder som kurser eller efteruddannelse, der både kommer medarbejderne og virksomheden til gode. At lade mindre erfarne medarbejdere indgå i mentorordninger, hører også sammen med anerkendende ledelse.

Anerkendende ledelse og nye arbejdsmetoder

Når man som leder praktiserer denne form for ledelse, så kommunikerer man åbent med medarbejderne og man er inklusiv. Når man er inklusiv lytter man til medarbejderne og inddrager dem i sine ledelsesmæssige beslutninger. Det er især af stor betydning, hvis man som leder fx skal introducere en ny arbejdsmetode.

Man præsenterer det overordnede mål for arbejdsmetoden og herefter skal man være åben for at diskutere mindre afvigelser. Det giver i tillæg medarbejderne en følelse af at blive inddraget og giver større lyst til at implementere arbejdsmetoden.

I skarp kontrast til Taylorismen

Denne ledelsesstil står i skarp kontrast til de mere traditionelle ledelsesmetoder, som læner sig op af Taylorismens produktionsbegreber. Taylorismen arbejder som bekendt med fejlplacering og korrigerende handlinger, som kan indbefatte trusler om straf, straf og øget overvågning.

Når man som anerkendende ledelse fremhæver de positive aspekter hos medarbejderne, forsøger man at skabe motiverede og inspirerede medarbejdere og et godt psykisk arbejdsmiljø.

Ledelsesstilen findes som bog eller i PDF her.

Læs flere ledelsesartikler

svgFaglig ledelse
svg
svgStrategisk ledelse i overordnede træk

Efterlad et svar