Indlægsbillede
Af Mackowski29. oktober 2023I Menneskesyn

Maslows behovspyramide

Maslows behovspyramide er udviklet af den amerikanske psykolog Abraham Maslow. Det er en teori om menneskets behov og dets motivation. Pyramiden illustrerer de grundlæggende behov som mennesket stræber efter at opfylde. Som det ses af illustrationen er den hierarkisk opbygget og består af 5 hoveddele.

Man læser fra bunden og op. Teorien er så, at hver enkelt af de 4 nederste niveauer skal være opfyldt førend vi som mennesker når op til selvrealiseringen. I det følgende skal vi gennemgå samtlige 5 punkter.

De fysiske behov

Nederst i behovspyramiden er de fysiske behov. Det er lige som illustrationen viser, de mest basale behov som mennesker instinktivt drives af: Behovet for mad, vand, søvn og varme. Det er ganske enkelt behov som mennesker skal have opfyldt for at være i live.


Behovet for tryghed i Maslows behovspyramide

Når disse basale behov er dækket, opstår behovet for tryghed og sikkerhed. Der er tale om den personlige sikkerhed, økonomisk stabilitet og ikke mindst sundhed.


Sociale behov: kærlighed og tryghed

Når de fysiologiske behov er dækket, søger mennesker mod kærlighed og tilhørforhold. Det omfatter, blandt andet, behov for venskaber, intimitet, sociale relationer og familie. Mennesker vil gerne være elsket og føle sig værdsat. Som mennesker har vi et udtalt behov for at vide os accepteret og elsket af andre.


Egobehovet: Værdighed og anerkendelse

Det er en stor motivationsfaktor for mennesker at opnå anseelse, opleve selvagtelse, selvrespekt og det at blive anerkendt for sine præstationer.


Selvrealisering i Maslows behovspyramide

Det højeste niveau i Maslows behovspyramide er selvrealisering. Det indbefatter behovet for at realisere sit fulde potentiale, stræben efter personlige mål og realisere sine kreativitet til fulde. Det giver en dybere mening med livet og en udpræget følelse af tilfredshed.

Det er ret centralt at indse, at der er mange mennesker, der opnår 4 trin i Maslows behovspyramide. Det kan fx være truckføreren på havnen, der ikke udnytter sit fulde potentiale, men slet og ret kører truck fordi det tilfredsstiller de 4 første behov.

Den centrale pointe i Maslows behovspyramide

Den centrale pointe i Maslows behovspyramide er, at mennesker stræber efter at få opfyldt alle 5 niveauer i hierarkipyramiden. Helt analogt med denne pointe, kan man ikke avancere til næste niveau førend det foregående niveau er opfyldt.

Hvis en person, som lider af mad og søvnmangel, vil denne person aldrig begynde at fokusere på behovet for sociale relationer eller behovet for at udleve sit fulde potentiale førend de fysiske behov er blevet opfyldt.

 

Læs artikel om forandringsledelse her.

Langt fra alle mennesker

Det er langt fra alle mennesker, som vil søge at få dækket alle 5 trin i behovspyramiden. Mange mennesker vælger at at forblive på lavere niveauer gennem hele livet jf. truckføreren på havnen. Der er fx livssituationer, der gør, at man fx ikke kan tage en videregående uddannelse som man måske har drømt om. Måske har man økonomiske forpligtelser over for eksempelvis familie.

Maslows behovspyramide som værktøj

Maslows behovspyramide er et værdifuldt værktøj til at forstå, hvorfor mennesker har visse behov og hvordan motivationer kan udvikle og flytte sig hos mennesker. Læs mere om Abraham Harold Maslow her.

Få mere viden om mine ledelsesprincipper her.

 

Du er måske interesseret i

svgForandringsledelse
svg
svgLedelse - hvad er det?

Efterlad et svar