Indlægsbillede

Relationsledelse

Relationsledelse har reference til det at lede og tage hånd om relationer indenfor en organisation eller i en gruppe af medarbejdere. At lede i relationer har fokus rettet mod at opbygge og vedligeholde positive forbindelser, leder og medarbejdere i mellem. Dette koncept kaldet relationsledelse, anses i dag for meget afgørende for skabelse og vedligeholdelse af en sund og produktiv arbejdskultur.

Den relationelle leder skaber sammenhørighed

Et af de mest centrale omdrejningselementer i den relationelle ledelse er den gode kommunikation. Ledere, som leder relationelt, er optaget af vigtigheden i en klar og åben kommunikation. Det handler ikke kun om at formidle virksomhedens kommunikation og information. Det handler i lige stor udstrækning om at tage hensyn til medarbejdernes synspunkter og bekymringer. For når medarbejdere oplever at blive hørt, kan lederen opbygge tillid og skabe en samhørighedsfølelse i medarbejdergruppen.

Relationsledelse handler om at opbygge og vedligeholde positive forbindelser mellem leder og medarbejdere, hvilket styrker samarbejde og skaber et trivselsorienteret arbejdsmiljø. Det samme gør sig gældende med hensyn til kunder og leverandører.

Relationsledelse gør ledelse lettere

Når man praktiserer relationsledelse, er empati et andet stort omdrejningselement. Når man som leder forstår medarbejdernes følelser, behov og perspektiver er det medvirkende til at opbygge en stærk relation. Det gør arbejdet som leder lettere, fordi medarbejderne bliver mere tilbøjelige til at følge lederen og det øger samtidigt medarbejderengagementet.

Den relationelle leder nedskalerer konflikter

Relationsledelse indebærer også at man håndterer konflikter, som uundgåeligt opstår i enhver virksomhed. Den relationelle leder håndterer konflikter på assertiv facon, dømmer ikke, og tager ikke andres parti. Som relationel leder søger man løsninger, som kan fremme forsoning med tanke på det videre samarbejde i gruppen og i virksomheden. Relationsledelse er ikke motor på en konflikteskalering.

Lederen anerkender den gode præstation

Endelig omhandler den relationelle ledelsesstil også andre værktøjer som anerkendelse og belønning af medarbejdernes præstationer. For når den relationelle leder viser sin værdsættelse og fejring af medarbejdernes præstationer, skaber det en positiv kultur på arbejdspladsen, og animerer hver enkelt medarbejder til altid at gøre sit bedste.

 

Her kan du læse om relational leadership.

Relationsledelse anerkender og belønner

Sammenfattende kan man sige, at relationsledelse handler om at opbygge og vedligeholde de gode og sunde relationer mellem leder og medarbejdere. Og også medarbejderne i mellem. Som leder skal man kommunikere effektivt og klart, være god til konflikthåndtering og anerkende medarbejderpræstationerne i plenum.

Når man som leder praktiserer relationsledelse, er alle disse beskrevne egenskaber i spil qua den relationelle ledelsesstil, og det skaber et harmonisk arbejdsmiljø. Effekten af relationsledelse er, at medarbejderne føler sig værdsatte, motiverede og mere end velvillige til at bidrage stort til virksomhedens succes.

Flere lederartikler

svgMUS samtale - den gode tone
svg
svgDen gode samtale

Efterlad et svar